Tilbud på betong

Vi kan kontaktes pr telefon 75 00 73 00 eller post@ok-ferdigbetong.no  

Ved tilbud på betong ber vi om:

 • Hvem som er kjøper,
 • Leveringsadresse og postadresse
 • Evt prosjektnr eller referanse med navn – mobil og e-mail  

Vi gir deg tilbud på betong etter fasthets og bestandighetsklasser i Norsk Standard EN 206.
Betongen leveres med normalt Portland Standard FA sement.
Bruk av andre sementtyper avtales.


Prisen utarbeides ut i fra våre standardbetonger:

 • normal Dmax er 22 mm på steinstørrelse i betongen
 • konsistensen er inntil 200mm
 • transport inntil 3 km fra vår betongfabrikk i Brønnøysund. Utover 3 km gir vi pris etter avtale

Tillegg i prisen tilkommer:

 • Ved venting på byggeplass utover 30 minutter, påløper tillegg for hvert påbegynt 15 min. 
 • Ved levering av betong utover ordinær arbeidstid kl 16.00 mand- fred avtales dekning av overtidskostnader
 • Ved behov for merytelser og tilpasninger av betongvarianter/funksjonsbetonger
 • Vår transport beregnes etter minstelass på 6 m3. Er det behov for mindre enn 6 m3, beregnes transport etter 6m3.
 • Vei-, bom – og ferjeutgifter forbeholdes etter faktisk kostnad.


Hydraulisk renne og betongpumpe

Ved bruk av hydraulisk renne og betongpumpe til avlessing , gir vi pris på forespørsel.

Henting av betong på fabrikk
Ved henting av betong på vår fabrikk i Brønnøysund ber vi om at de kontakter oss pr telefon 75 00 73 00 for planlegging lastetid og pris.

Levert av  
mangadexmangadex