Tekniske spørsmål

Holdbarhet for betong kontra alternativer

Betong har lang holdbarhet, et pent utseende og lave vedlikeholdskostnader – og du får mye for pengene.

 • Betong brenner ikke
 • Betong kan formes som du vil
 • Betong består av naturlige råvarer fra naturen som sand – stein og sement som er laget av kalkstein

Les mere: Fabrikkbetong – Et naturlig valg

Styrke og bestandighet - betongstandard

Betong har sin egen betongstandard som gjelder i hele Europa EN 206.

I Norge er det som i de fleste utarbeidet et nasjonalt tillegg. Du kan lese mer her


Standarden beskriver betong med:

 • Eksponeringsklasse
  i hvilket miljø og eksponering vil betongen forholde seg til.
 • Fasthetsklasse
  hvilken styrke  og fasthet stilles det krav om
 • Bestandighetsklasse
  hvilken sammensetning kreves for å tilfredsstille det miljø/eksponering som den aktuelle betong\en blir utsatt for.
Hvilken betong skal jeg velge?

OK ferdigbetong kan levere

Vi har funksjonsrettede betongresepter for anvendelse til:

 • Golv på grunn med eller uten stålfiberarmering
 • Betong til garasjedekker og som er ferdigarmert med stålfiber
 • Betong til vegger
 • Selvkomprimerende betongvarianter som er lettstøpelig med og uten ståfiber.

Ta derfor kontakt tlf 75 00 73 00 eller post@ok-ferdigbetong.no og fortell oss hva du har behov for og hva betongen skal brukes til.


Bestilling og leveranser
Du finner råd og veiledning under Bestilling.
Hovedregelen er å bestille i god tid og helst 2 dager før levering.


Hvilke lasstørrelser kan betongen leveres?
Vår betongbiler kan ta med seg fra 6 – 12 m3 pr lass mens våre 
kombinerte pumper kan ta med seg 4-4,5 m3 pr lass.


Hvordan får jeg betongen i formen?
Vi kan levere  med:

 • Ordinær betongbil
  Direkte fra betongbilen via en renne som rekker 2-4 meter

 • Betongbil med hydraulisk renne
  En hydraulisk renne er teleskopstyrte og kan nå 8-9 meter fra betongbilen. Velegnet til garasje og gulvstøper hvor bilen kan komme inn til forskalingen.

 • Kombinert betongbil og pumpe
  Ved bruke vår kombinerte betongbil med pumpe kan vi pumpe betongen dit du måtte
  ønske det. Med en hydraulisk bevegelig arm på 25 – 28 m kan betongen plasseres i formen.
  Ved lengre støpelengde enn den hydrauliske armen rekker,  kan vi legge ut rør dit støpestedet er.

Hvor lang tid tar det å tømme en betongbil?
En betongbil kan tømme 6 m3 på noen få minutter hvis leveringsforhold og forskaling er dimensjonert for så rask tømming. 

Å levere på golv er ofte raskere enn i en vegg. Støpehastigheten i en vegg avgjøres av hvor sterk forskalingen er. 

Et 6m3 betonglass tømmes normalt innen 30 minutter, men i vegger og søyler kan det ta lengre tid. Noen vegger må støpe etter 1 meter pr time grunnet forskalingen.

Ved bruk av betongbil med lang hydraulisk renne og pumpe vil et betonglass leveres raskere og mer effektivt.


Støpetekniske forhold
Hvor lang tid har jeg på meg for å pusse et golv?
Normalt kan våre gulvbetong skures og glattes etter 3-5 timer fra utstøping.

Utetemperatur påvirker betongens størkningstid og kan derfor medføre at betongen oppfører seg rasker og senere enn forventet.

Vi kan på bestilling påvirke størkningstiden av betongen:

 • Ved å akselerer med bruk av oppvarmet betong eller akselrerende tilsetningstoffer
 • Ved å retardere med bruk av kaldere betongtemperatur eller retarderende tilsetningstoffer.

Ved slike behov ber vi om at du kontakter oss på tlf 75 00 73 00 eller pr post@ok-ferdigbetong.no


Hvor tynne dekker kan jeg støpe?
«Tommeltottregelen» er å ikke støpe tynnere enn 100 mm.
Årsaken er fare for oppsprekking og at betongen «reiser seg- kantreising» i hjørner på dekker.

Ved tynnere støp skal man vite hva man gjør og hvordan. 


Hvor fort herdner betong og når kan forskaling rives?
Ved normale herdebetingelser i + grader starter herdingen av betongen etter få timer. Støper du en vegg ved lunchtider, kan forskalingen løsnes dagen derpå.

Vær OBS ved støp i kaldt vær da herdingen kan forsinkes og en bør la forskalingen stå en ekstra dag.


Kan jeg støpe i minusgrader?
OK Ferdibetong leverer oppvarmet betong i tiden 15.oktober til 1.mars.
Bruk av betong om vinteren. 

Den oppvarmede betongen skal gi den et godt potensiale for å starte størkning og herding. Pass på at den ikke benyttes til å smelte is og snø i forskalingen. Det må være fjernet før den ferske og oppvarmede betongen plasseres.

Ferske og åpne betongflater må tildekkes ved støp i kaldt vær. Fordampingsvarmen kan kjøle betongen raskt ned og forsinke størkning – og herdeprosessen.

Levert av  
mangadexmangadex