Spesialbetonger

Vi kan levere flere typer ferdigbetong som er tilpasset :


Bygg og anleggsmarked:

 • Veggbetong med god støpelighet for finish og overflater
 • Golvbetonger med gode pussegenskaper
 • Selvkomprimerende betonger med og uten fiber for enklere og miljømessig utstøping
 • Stålfiberarmert betong som er ferdigarmert for golv på grunn
 • Undervannsbetong med og uten antiutvasking tilsetning
 • Betong tilsatt retardering eller akselrering av størkning og fasthetsutvikling
 • Betong for etterspente dekker og høy tidligfasthet


Miljøbetonger

 • Miljøbetong med lavere forbruk av CO2 og lavere varmeutvikling

Anleggsbetonger etter Statens Vegvesens sine prosesskoder til alle konstruksjoner:

Landbruk

 • Betong som har styrket bestandighet for organiske materialer i silokonstruksjoner eller i driftsbygninger.
 • Sprøytebetong med styrket bestandighet for bruk i gjødselkjellere med og uten fiber. 


Design

 • Farvet betong med bruk av jernoksyder eller farvet tilslag
 • Betong med slipte overflater
 • Markbetong for støp på grunn som er egnet for trykk av mønster i den ferske massen og bruk av forskjellig farvestoffer. Bruksområder er gård-, oppkjøring og P-plasser. gangveier, refuger på vei etc.
 • Bilder mønstret markbetong

Lettbetonger

 • Lettbetonger med lette råvarer som Leca eller vulkanske fraksjoner.
 • Skumbetonger for sikring av kabelgrøfter eller renovering av gamle tregulv

Ta kontakt for nærmere info telefon 75 00 73 00 eller post@ok-ferdigbetong.no 

Levert av  
mangadexmangadex