Levering og mottak av betong

Betongbiler

  • Normalt leveres betongen med trommelbiler som tar med seg lasstørrelser opptil 10 m3.
  • Bilene er utstyrt med renner som rekker 2-4 meter fra bakenden av trommelen.
  • Noen biler har 9 meter hydrauliske-teleskop renner som er velegnet for gulvstøp eller støpeobjekt som det tippes direkte i fra bil.
  • Vi kan levere opptil 40 m3 betong pr time.


Pumpebiler

  • Pumpebilene er kombinert ved at de kan ta med seg betong i tromler . De har en rekkevidde med sine armer på 25-30 m + at det kan legges ut rør og slanger hvis behov på stedet.
  • De kombinerte pumpebilene får med seg ca 4,5 m3 betong pr lass.
  • Kapasiteten for levert betong med bruk av pumpe tilpasses opptil 40 m3/time.
Levert av  
mangadexmangadex