Fabrikk

Ok-Ferdigbetong har etablert en topp moderne og ny betongfabrikk på eget havneområde i Brønnøysund. Fabrikken er godkjent av Kontrollrådet og betjenes av kompetanseriktig personell med betongsertifikater. Råvarer tilkjøres miljøvennlig pr båt av høy kvalitet til anvendelse for alle typer betongvarianter og kvaliteter.

  • Fabrikken har en praktisk utkjøringskapasitet som tilfredsstiller de aller fleste bygge – og anleggsoppdrag.
  • Et moderne styresystem innfrir de krav som kunder og Kontrollråd setter til dokumentasjon og statistikk.
  • Eget laboratorium på fabrikken ivaretar krav om testing og dokumentasjon av kvalitet.

 

Levert av  
mangadexmangadex