Bruk av betong om vinteren

Vi varmer obligatorisk opp råvarene i betong som sand – stein og vann i perioden 1.10 – 1.3 eller når utetemperaturen synker under +5 gr C.

Når den oppvarmede betongen støpes ut, er det viktig å ivareta iboende temperatur i den leverte betongen. En utlagt betongoverflate tar fort omgivelsestemperaturen såfremt den ikke blir dekket til.

Noen råd:

  • Ta vare på den leverte oppvarmede betongen
  • Vær obs og forebygg. Ikke støp mot frosne flater. Rengjør forskaling og armering for snø og is.
  • Nystøpt betongoverflate må tildekkes snarest. Plast eller vintermatter er egnede hjelpemidler. Husk også tildekking på åpen betongflate på toppen i veggforkalinger.
  • Spesielt utsatte og tynne konstruksjoner må ivaretas særskilt med isoleringstiltak

Betong som er kommet i gang med herdeprosess og oppnådd en minstefasthet, er robust.

Levert av  
mangadexmangadex